Omtanke for klima og miljø

Resirkulerbar og mindre emballasje, en lokal produksjon med et minimalt klimafotavtrykk og matsvinn er viktig arbeid i hvordan vi jobber med klima og miljø

Plast og emballasje

I Nidar jobber vi kontinuerlig for å gjøre emballasjen mer miljø- og klimavennlige, først og fremst at emballasjen er resirkulerbar, samt at vi redusere mengde emballasje, både når det gjelder plast og papir/papp.

Les mer her

Nidar-fabrikken er Norges største fullsortiments godterifabrikk.

Fabrikken vår

Norskprodusert godteri siden 1912, med fokus på mer klima– og miljøvennlig produksjon.

Les mer her

Matsvinn

Reduksjon av matsvinn er noe av det viktigste vi kan gjøre for klima og miljø, og vi jobber kontinuerlig med å redusere dette. 

Les mer her