Ofte stilte spørsmål

Plast og emballasje

Noe av det viktigste vi gjør for miljøet er å begrense matsvinn, og da er god emballasje helt essensielt. Alle endringer som gjøres på emballasje skal derfor ikke gå utover produktets kvalitet eller holdbarhet.   I Nidar jobber vi kontinuerlig for å gjøre emballasjen mer miljø- og klimavennlige, først og fremst at emballasjen er resirkulerbar, samt at vi redusere mengde emballasje, både når det gjelder plast og papir/papp.

Resirkulerbar emballasje

For å redusere avfall og forbruk av emballasjeråstoff målsetter vi å gå fra en lineær til sirkulær emballasjemodell. Vi har derfor en målsetning om at all emballasje skal være 100% resirkulerbar i løpet av 2025.

I dag har omtrent 90 % av Nidars produkter resirkulerbar emballasje. Det betyr at emballasjen kun består av en type emballasjematerial og kan derfor resirkuleres som plast eller papir og gjenvinnes for videre bruk.

Mindre plast

I tillegg til valg av mer bærekraftige materialer, jobbes det også kontinuerlig med å redusere mengde plast. Der vi kan gjøre emballasjen den tynnere, kortere eller smalere uten at det går på bekostning av kvalitet og holdbarhet på produktet, så gjør vi det. For eksempel reduserte vi plastbruken på Nidar Favoritter-posene med 2,3 tonn årlig ved å kutte høyden på posen.