Ofte stilte spørsmål

Fabrikken vår

Ansatt_på-jobb_fabrikken

Energi- og vannforbruk

Nidar har produsert norsk sjokolade i Trondheim siden 1912. Vi er stolte over at all vår sjokolade produseres i Norge med norsk melk og råvarer av høy kvalitet.

Lokal produksjon

Vi har i fabrikken jobbet målrettet over flere år for å redusere klimagassutslippene i egen produksjon. Fra 2014 til 2019 reduserte vi klimagassutslippene med 800 tonn Co2 ved å redusere energiforbruket i fabrikken med 30 %.  

Også vannforbruket i fabrikken er redusert betraktelig siden 2014. Hele 44 % reduksjon i forbruk av vann som følge av endringer av utstyr og systemer hvor vannet nå gjenvinnes i mye større grad enn tidligere.

Ansatt_på-jobb_fabrikken

Lokal produksjon

Nidar har produsert norsk sjokolade i Trondheim siden 1912. Vi er stolte over at all vår sjokolade produseres i Norge med norsk melk og råvarer av høy kvalitet.

Energi- og vannforbruk

Vi har i fabrikken jobbet målrettet over flere år for å redusere klimagassutslippene i egen produksjon. Fra 2014 til 2019 reduserte vi klimagassutslippene med 800 tonn Co2 ved å redusere energiforbruket i fabrikken med 30 %.  

Også vannforbruket i fabrikken er redusert betraktelig siden 2014. Hele 44 % reduksjon i forbruk av vann som følge av endringer av utstyr og systemer hvor vannet nå gjenvinnes i mye større grad enn tidligere.