Godterikontrollen

– Er Laban litt for sur i dag? Bør det være litt tykkere sjokoladetrekk på Troika’en? Klokken er 09.45 ved Nidar-fabrikken og Godterikontrollen har sitt daglige møte.

Kvalitetskontroll på Nidar-fabrikken
Kvalitetskontroll på Nidar-fabrikken

Det er nok mange som er misunnelige på de ansatte i kvalitetsavdelingen på Nidar-fabrikken, eller godterikontrollen som de kalles. De har nemlig smaking av godteri som en av sine daglige oppgaver.

Godterikontrollen sørger for at godteri og sjokolade fra Nidar har akkurat den smaken og kvaliteten som det skal ha. Hver morgen samles de derfor rundt godteskålen og smaker på den siste produksjonen fra fabrikken. Ved hjelp av smaksopplæring og lang erfaring kjenner de etter om godteriene smaker akkurat som de skal.

Kvalitetskontroll Nidar-fabrikken
Kvalitetskontroll Nidar-fabrikken

Godterikontrollen er de raske med å iverksette tiltak, hvis de finner ut at noe ikke er som det skal. Avhengig av avviket, sørger kvalitetsavdelingen på Nidar-fabrikken for at et aktuelt vareparti stoppes, det gjennomføres endringer i produksjonen eller at råvarer sperres av mens forholdene blir undersøkt videre.

Smakstesting, eller sensorisk test, er imidlertid bare en av formene for rutinekontroll ved Nidar- fabrikken. Fabrikken har gode rutiner for rengjøring og hygiene, og heldigvis er det sjelden vi finner for høye bakterieverdier i våre produkter.

Ansatt ved Nidar-fabrikken sjekker at produktene er som de skal være.
Ansatt ved Nidar-fabrikken sjekker at produktene er som de skal være.

Slik kontrolleres produktene våre:

  • Alle leverandører blir grundig undersøkt før de får levere råvarer til Nidar-fabrikken.
  • Godterikontrollen gjør daglig en smakstest, også kalt sensorisk test, av produksjonen fra fabrikken. Også råvarer og halvfabrikata smakstestes.
  • Hvert eneste råvareparti som kommer til fabrikken gjennomgår en bakterieanalyse. Partiet blir ikke tatt i bruk før resultatet fra testen foreligger.
  • Det blir daglig hentet ut prøver fra produksjonen som blir kjemisk og bakteriologisk testet på laboratoriet til Godterikontrollen.