Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et stort satsingsområde ved Nidar-fabrikken. Ved å være bevisst på dette gjør vi fabrikken til en bedre arbeidsplass, og det er viktig skal vi nå våre mål.

Fjerner ensidig arbeid

Ansatt på jobb i Nidar-fabrikkenVi jobber hele tiden med å fjerne tungt og ensidig arbeid i fabrikken. Vi har gjort store HMS-investeringer, som gir resultater i form av bedre helse og lavere fravær, forteller Bente Resell, HMS-sjef i Orkla Confectionery & Snacks Norge.

Nå tar roboter de tyngste løftene. En automatisert produksjon skaper variert arbeid med færre repetisjoner. Ingen skal bli syk eller skade seg av å jobbe på en sjokoladefabrikk, sier Resell.

Miljøarbeid

Vi har ambisiøse miljømål og er strengere mot oss selv enn hva myndighetene pålegger oss. Vi har som mål å redusere energiforbruket, forbruket av vann og avfall samt redusere feilproduksjon. For å nå disse målene, jobber vi systematisk med miljøholdningene til hver enkelt ansatt og det legges til rette slik at gode holdninger kan omsettes i praktisk handling.

Satser på ENØK

Nidar-Fabrikken har jobbet aktivt med å iverksette ENØK-tiltak, som blant annet en reduksjon av klimagassutslipp.  Ved flere produksjonsanlegg er det tatt i bruk teknologi for varmegjenvinning. Det er også innført tidsregulatorer og bevegelsessensorer som har gitt bedre styring av energiforbruket. Vannforbruket er også kraftig redusert gjennom mer bevisst bruk og ved å investere i en lukket vannsløyfe som gjør det mulig å resirkulere vann til nedkjølingsformål.