Ofte stilte spørsmål

Strenge rutiner og regler

På Nidar-fabrikken har vi strenge hygieneregler. Reglene omfatter alt fra hvordan de ansatte og besøkende skal kle seg til rengjøring av maskiner og hvordan vi oppbevarer råvarer og ferdige produkter.

Vi har også strenge rutiner for å overvåke hele produksjonsprosessen.

På Nidar-fabrikken har vi en omfattende internkontroll og vi har et godt samarbeid med Mattilsynet og andre offentlige myndigheter. Vi stiller også strenge krav til kvalitetskontroll hos underleverandører.

Dersom vi oppdager avvik, stanses produksjonen og varepartiet destrueres.