Ofte stilte spørsmål

Godterikontrollen

– Er Laban litt for sur i dag? Bør det være litt tykkere sjokoladetrekk på Troika’en? Slik høres det ut når Godterikontrollen samles til møte.

Det er nok mange som er misunnelige på de ansatte i kvalitetsavdelingen på Nidar-fabrikken, eller godterikontrollen som de kalles. De har nemlig smaking av godteri som en av sine oppgaver.

Godterikontrollen sørger for at godteri og sjokolade fra Nidar har akkurat den smaken og kvaliteten som det skal ha, og har ansvar for at kontrollrutinene i fabrikken blir gjennomført hver eneste dag. For å sikre at produktene våre er av beste kvalitet kontrollerer vi både råvarer og ferdigvarer, og både smak, utseende og vekt på produktene våre sjekkes. Datomerking og emballasje skal også stemme, før produktene får lov til å fortsette sin vei videre til forbruker.

 

Godterikontrollen er de raske med å iverksette tiltak, hvis de finner ut at noe ikke er som det skal. Avhengig av avviket, sørger kvalitetsavdelingen på Nidar-fabrikken for at et aktuelt vareparti stoppes, det gjennomføres endringer i produksjonen eller at råvarer sperres av mens forholdene blir undersøkt videre.

Smakstesting, eller sensorisk test, er imidlertid bare en av formene for rutinekontroll ved Nidar- fabrikken. Fabrikken har gode rutiner for rengjøring og hygiene, og heldigvis er det sjelden vi finner produkter med kvalitetsavvik.