Kakao og Rainforest Alliance

Kakao og produksjon

Kakao er den viktigste ingrediensen i sjokolade, og helt uunnværlig for oss som sjokoladefabrikk. Dessverre har også sjokoladens kakao en bakside. I dag dyrkes kakao i noen av verdens fattigste land, og bl.a. i Ghana og Elfenbenkysten er fattigdom, barnearbeid og dårlige levekår store utfordringer.

Nidar har lenge jobbet med å forbedre forholdene for kakaobøndene og utfordringene knyttet til kakaoproduksjon i Vest-Afrika. I 2013 var Nidar en av de første produsentene som kjøpte 100 % av kakaovolumet til sin sjokolade sertifisert. Utfordringene med kakao fra Vest-Afrika har dessverre ikke blitt mindre, og kontinuerlig forbedring og tiltak mot en mer bærekraftig verdikjede er helt nødvendig. Et av tiltakene for en mer rettferdig kakaoproduksjon er kjøp av Rainforest Alliance-sertifisert kakao. All kakao vi kjøper kan spores tilbake til Rainforest Alliance-sertifiserte gårder.  

Hva er Rainforest Alliance?

Rainforest Alliance er en internasjonal, ideell organisasjon som jobber for å løse noen av vår tids viktigste sosiale og miljørettede utfordringer, ved å endre måten verden produserer og forbruker på.

Når du velger Rainforest Alliancesertifiserte produkter, støtter du også arbeidet for en bedre fremtid for mennesker og naturen. All sjokolade fra Nidar er laget med kakao fra Rainforest Alliance-sertifiserte gårder.

Rainforest Alliance jobber for å påvirke de tre P’ene; People, Planet, Profit positivt som mulig.

People:

Menneskerettigheter skal respekteres på Rainforest Alliance-sertifiserte gårder for at de skal være gode og trygge steder å bo og jobbe. Bøndene skal skaffe anstendig bolig for arbeidstakere, ha tilgang til rent drikkevann, sanitære forhold og helsetjenester. Rainforest Alliance adresserer barne- og tvangsarbeid og fremmer likestilling og anti-diskriminering, og jobber for bedre leveinntekt for bønder og arbeidere. 

Planet:

Kakaobøndene under Rainforest Alliance-sertifiseringsprogram skal bruke land, vann og energi varsomt, og beskytte naturressurser og miljøet de lever og jobber i. De skal bidra til å beskytte planeten ved å bruke mindre kunstgjødsel og plantevernmidler, forhindrer forurensning og håndterer avfall på best mulig måte. Bøndene lærer å beskytte vernede skogsområder, som igjen bidrar til å støtte biologisk mangfold. De får opplæring i hvordan bruke klimasmarte jordbruksteknikker som hjelper dem å tilpasse seg og bli mer motstandsdyktige mot klimaendringer.  

Profit:

Rainforest Alliance bruker metoder som resulterer i avlinger av bedre kvalitet og høyere utbytte, og med lavere kostnader. Dette igjen bidrar til langsiktig økt produktivitet og høyere inntekt. Høyere fortjeneste bidrar til bedre livskvalitet og større mulighet til å investere på lang sikt. Det er bra for bøndene, familiene deres og lokalsamfunnet

Sammenslåing av UTZ og Rainforest Alliance

UTZ og Rainforest Alliance har slått seg sammen for å stå samlet og sterkere mot utfordringene.

Nidar begynte å kjøpe UTZ-sertifisert kakao i 2010Nå har UTZ og Rainforest Alliance slått sammen kreftene for å skape en best mulig fremtid for mennesker og naturen. 

Du vil derfor fremover finne Rainforest Alliance sin logo på våre sjokoladeprodukterAkkurat som UTZ, står Rainforest Alliance for bønder og selskaper som jobber sammen for en verden hvor mennesker og naturen lever sammen i harmoni med hverandre.  

I løpet av 2022 vil UTZ-logoen på alle Nidar-produkter erstattes av Rainforest Alliance-logoen, men du vil i en periode finne Nidar-produkter med både Rainforest Alliance og UTZsertifisering ved siden av hverandre i butikkhyllene. Vi har en løpende overgang hvor vi endrer alle design fra UTZ til Rainforest Alliance, men for å bruke opp all emballasje vil dette ta noe tid. Vår målsetning er at all sjokolade som sendes fra fabrikken vår i Trondheim skal innen 2022 ha Rainforest Alliance-logo.

Hvem er frosken i logoen?

Rainforest Alliance jobber for at næringsliv, jordbruk og natur kan leve i harmoni med hverandre og ikke på kompromiss av hverandre. Frosken i Rainforest Alliance-logoen er det perfekte symbolet på dette. Som en indikator er froskens tilstedeværelse et positivt tegn på at økosystemet er i balanse. Når vi ikke lenger kan se frosken, vet vi at miljøet og naturen er i fare, og vil ha alvorlige følger for andre arter i økosystemet om ingenting gjøres.

Derfor ber Nidar og Rainforest Alliance deg om å følge frosken – å ta valg som bidrar positivt. Ved å velge våre produkter som bærer froskemerket, støtter du bønder i arbeidet for å gjøre dette produktet mer bærekraftig, og skape en bedre fremtid for mennesker og naturen

 

Les mer om Rainforest Alliance sitt arbeid for en mer bærekraftig kakaoproduksjon her