Ofte stilte spørsmål

Bærekraft

I alt vi gjør skal omtanke for klima og miljø ivaretas, og en rettferdig verdikjede knyttet til våre produkter være sentralt. 

Rainforest

Omtanke for klima og miljø

Resirkulerbar og mindre emballasje, en lokal produksjon med et minimalt klimafotavtrykk og matsvinn er viktig arbeid i hvordan vi jobber med klima og miljø

En mer rettferdig verdikjede

Vi er opptatt av at råvarene vi bruker i produktene våre, er produsert med omtanke for mennesker, miljø og dyr. Derfor samarbeider vi nært med våre leverandører og samarbeidspartnere for å håndtere sosiale og miljømessige utfordringer.