De ansatte på Nidar-fabrikken følger strenge regler for å sikre at produktene som lages er trygge å spise.

De ansatte på Nidar-fabrikken følger strenge regler for å sikre at produktene som lages er trygge å spise.

De ansatte på Nidar-fabrikken følger strenge regler for å sikre at produktene som lages er trygge å spise.