Ansatt ved Nidar-fabrikken sjekker at produktene er som de skal være.

Ansatt ved Nidar-fabrikken sjekker at produktene er som de skal være.

Ansatt ved Nidar-fabrikken sjekker at produktene er som de skal være.