De ansatte på Nidar-fabrikken følger strenge regler, for å sikre at produktene er trygge å spise.

De ansatte på Nidar-fabrikken følger strenge regler, for å sikre at produktene er trygge å spise.

De ansatte på Nidar-fabrikken følger strenge regler, for å sikre at produktene er trygge å spise.