En mer rettferdig verdikjede

Befolkningsvekst og stadig mer merkbare klimaendringer gjør at presset på naturressursene våre øker. Samtidig ser vi at produksjonen av råvarer som palmeolje og kakao kan føre til store sosiale og miljømessige utfordringer. 

Vi er opptatt av at råvarene vi bruker i produktene våre, er produsert med omtanke for mennesker, miljø og dyr. Derfor samarbeider vi nært med våre leverandører for å håndtere sosiale og miljømessige utfordringer. Vi har engasjert oss i arbeidet med å verne om regnskogen og har tatt et tydelig standpunkt i debatten om palmeolje.

Vi har tro på at merkeordninger er et godt verktøy for å sikre arbeidstakerrettigheter og minimere negativ miljøpåvirkning. Derfor finner du Rainforest Alliance-merket på alle våre sjokoladeprodukter, slik at du enkelt kan velge dem som bidrar til en mer bærekraftig utvikling. 

Siden vi kjøper råvarer fra store deler av verden, er vi opptatt av at alle våre leverandører – uavhengig av land – følger Orklas etiske leverandørkrav og sørger for at produksjonen skjer i tråd med internasjonale, anerkjente krav til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. 

Kakao og Rainforest Alliance

All sjokolade fra Nidar består av kakao fra Rainforest Alliance sertifiserte gårder som jobber for en mer bærekraftig kakaoproduksjon.

Les mer her

Hasselnøtter

Fra 2021 vil hasselnøtter brukt i vår sjokolade være Rainforest Alliance-sertifisert. Det betyr at bøndene blir trent til å forbedre arbeidsforholdene til sine arbeidere, forhindre barnearbeid og øke anvendelsen av god landbrukspraksis som øker produktivitet og lønnsomhet. 

Palmeolje

Nidar er 100% fri for palmeolje.

Les mer her

Nedhogst av skog

Nidar skal ikke bidra til nedhogst av regnskog. Vi vet dette er et problem knyttet til både palmeolje og kakao som er relevante ingredienser i våre produkter. For å være på den sikre siden har vi kuttet palmeolje helt fra alle våre produkter produsert på Nidar-fabrikken.