Skip to main content

Godterikontrollen

Smaking er en del av oppgavene på godterikontrollen.

- Er Laban litt for sur i dag? Bør det være litt tykkere sjokoladetrekk på Troika’en? Klokken er 09.45 ved Nidars fabrikk og Godterikontrollen har sitt daglige møte.
 

Det er nok mange som er misunnelige på de ni ansatte i Nidars kvalitetsavdeling – eller godterikontrollen som de kalles. De har nemlig smaking av godteri som en av sine daglige oppgaver.

Iverksetter tiltak

Godterikontrollen har som oppgave å sørge for at når du kjøper et produkt fra Nidar, så har det akkurat den smaken og kvaliteten som det skal ha. Finner kontrollen avvik, blir tiltak iverksatt. Det kan dreie seg om å stoppe varepartier, foreta endringer i produksjonen eller å sperre varepartier eller råvarer mens forholdene blir undersøkt videre.

Hver morgen samles Godterikontrollen rundt godteskålen og smaker på den siste produksjonen fra fabrikken. Ved hjelp av smaksopplæring og lang erfaring kjenner de etter om godteriene smaker akkurat som de skal. Godterikontrollen foretar også jevnlig smakstesting av råvarer og halvfabrikata.

Hvert parti testes

Smakstesting – såkalt sensorisk test – er imidlertid ikke den eneste formen for rutinekontroll ved Nidars fabrikk. Hvert eneste råvareparti som kommer til fabrikken gjennomgår blant annet en bakterieanalyse. Partiet blir ikke tatt i bruk før resultatet fra testen foreligger.
-  Vi er ekstra forsiktige med eksotiske råvarer som nøtter og mandler, sier Guri Kristin Storrø som er kvalitetssjef i Nidar. Hun forteller at hver eneste leverandører blir grundig undersøkt før de får levere råvarer til Nidars fabrikk.
- Det hender at vi underkjenner leverandører, sier Guri Kristin Storrø.

Lite utsatt

Det blir daglig hentet ut prøver fra produksjonen som blir kjemisk og bakteriologisk testet på laboratoriet til Godterikontrollen.
- Det er veldig sjelden vi finner for høye bakterieverdier. Vi har gode rutiner for rengjøring og hygiene. Dessuten må bakterier ha vann for å kunne vokse. I og med at det er lite vann i våre produkter, er det dårlige vekstvilkår for bakterier, sier Storrø.