Skip to main content

Distribusjon:

En bunkers med godteri

Nidars lager på Dora i Trondheim er fylt med paller med sjokolade og godteri fra gulv til tak.

Tenk deg tre fotballbaner med hylle på hylle fylt med godteri. Da får du Nidars lager på Dora i Trondheim.

Alt godteri som produseres ved Nidars fabrikk på Strindheim i Trondheim tar en tur innom Dora på veien ut til kundene. Etter hvert som varer blir produsert, fraktes de fortløpende med trailer de fem kilometerne ned til lageret på Dora. Varene kommer på paller som etter et system plasseres i store hyller – såkalte pallereoler.

Tømmes femten ganger i året

Lageret er på 12,5 mål og det er seks meter under taket. Gjennomsnittlig tømmes lageret femten ganger i året. Et digert klimaanlegg styrer temperatur og luftfuktighet i lokalet slik at Laban og de andre godteriene har det bra mens de venter på å komme videre.
- Totalt får vi inn hele 60.000 paller i året. Aller flest paller er det med Stratos, Nidar Favoritter og Julemarsipan, forteller Sveinung Berg som leder lageret.

Krigsminnesmerke

Nidars lager ligger i fjerde etasje i en enorm bygning som er klassifisert som krigsminnesmerke. Den ble bygget av tyskerne under krigen og brukt som en ubåtbunker. En kanal som i dag er tettet igjen, gjorde det mulig å kjøre ubåtene inn i bygningen hvor seks meter massive betongvegger beskyttet båtene. Engelskmennene prøvde å bombe bygget, uten at de klarte å gjøre nevneverdig skade. Totalt veier bygget en million tonn.

Regionale lagre

Selv om situasjonen heldigvis er mer fredelig i dag, har de 18 Nidar-ansatte på Dora hektiske arbeidsdager med å pakke varer som skal videre ut til kjedene. Fram til 1994 ble varene sendt direkte til mange tusen dagligvarebutikker og kiosker. I dag går de innom kjedenes regionale lagre. Totalt sender vi varer på trailer til 80 grossistpunkter hvor de ulike kjedene selv pakker Nidars produkter sammen med andre varer som skal ut til butikkene. På den måten får kjedene en mer effektiv distribusjon av varer ut til hvert enkelt utsalgssted. Butikkene slipper all trafikken ved at hver leverandør selv kommer med sine varer, men får heller flere varer levert på en gang.

Butikkmateriell

Tiden er definitiv over for salgsmannen som besøkte hver enkelt butikk jevnlig og tok opp ordre og selv fylte på med varer. Men fortsatt har Nidar salgskonsulenter som bistår kjeder og enkeltbutikker med å tilrettelegge for godterisalget. Det er en viktig del av leveransen at Nidar bistår med sin kompetanse overfor butikkene.
Nidar utvikler også materiell for butikkene som de kan bruke ved spesielle kampanjer – for eksempel når det skal fokuseres på Julemarsipan og lages julestemning i butikkene i desember. Dette materiellet distribueres ut til butikkene sammen med varene.