Skip to main content

Utfordringer

Nidar er opptatt av at kakaoen vi bruker i vår sjokolade er dyrket under ansvarlige forhold, og jobber for å bekjempe barnearbeid gjennom programmet UTZ Certified.

Små gårder, lav jordbruksfaglig kunnskap, analfabetisme og dårlig infrastruktur er alle forhold som bidrar til at mange kakaobønder har for lav inntekt, at barn og ungdom deltar i arbeidet og at en del barn ikke går på skole.

Vest-Afrika står for 70 prosent av all kakaoproduksjon i verden. I alt finnes det mer enn 1,5 millioner kakaogårder, de aller fleste små og familiedrevne. Kakaosektoren i disse landene møter flere utfordringer. Det er anslått at 30-35% av verdens kakaoavling hvert år blir ødelagt av insektangrep og sykdommer. Dette er en stor utfordring i Vest-Afrika, der kakaotrærne ofte er gamle, og den jordbruksfaglige kunnskapen blant kakaobøndene er lav.

Lav kunnskap om gode dyrkingsteknikker bidrar dessuten til at mange bønder oppnår en lavere avkastning og større usikkerhet rundt inntekten enn de har potensial for. Den generelle infrastrukturen i de vest-afrikanske landene er svak, for eksempel er veiforbindelsene mellom en del regioner og handelsstedene ved kysten dårlig. Dette bidrar til at det ofte er flere mellomledd på salgs- og transportetappen fra den enkelte kakaogård og ut til kysten. En betydelig andel av den voksne befolkningen har skrive- og lesevansker, og dette kan skape problemer ved kjøp og salg av avlingen.

De senere årene er det gjennomført flere uavhengige undersøkelser for å kartlegge arbeids- og levekårene i kakaosektoren i Vest-Afrika, og spesielt belyse barnas situasjon. Undersøkelsene viser at familienes levebrød ofte avhenger av at barna bidrar i deler av arbeidet, fremfor alt i innhøstingssesongen. De fleste barn i grunnskolealder går på skole, men i ungdomsårene velger mange å droppe skolen, for å arbeide. Mange barn jobber for mange timer hver dag og skader kan oppstå ved bruk av machetekniver og sprøytemidler i arbeidet.

Det er ikke akseptabelt at barn utsettes for fare eller deltar i familiens arbeid i et omfang som går på bekostning av skolegang. Både Nidar og resten av sjokoladeindustrien er opptatt av at barns grunnleggende rettigheter overholdes og vi ønsker å bidra til at kakaobøndenes inntektsmuligheter og levekår forbedres.

Nettopp derfor bestemte Nidar seg i 2010 for å gå over til sertifisert kakao. Vi ønsker at kakaoen som bruker i vår sjokolade skal være dyrket under ansvarlige forhold, og vil bidra til forbedring i Elfenbenskysten. I dag er all kakaoen vi kjøper sertifisert gjennom UTZ. Det betyr at den er dyrket med hensyn til mennesker og miljø.