Skip to main content

Initiativ for Etisk Handel

Nidar er medlem av Initiativ for Etisk Handel, som er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel.

Nidar er medlem av Initiativ for Etisk Handel, som er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel.

Initiativ for etisk handel (IEH) er et forpliktende partnerskap mellom næringsliv, fagbevegelse, organisasjoner og offentlige instanser. IEH er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Etisk handel innebærer at bedrifter og andre aktører bidrar til forbedringer når det gjelder arbeidsforhold og miljø i sin eksisterende leverandørkjede.
Nidar har vært medlem av IEH siden 2005.

www.etiskhandel.no

Årlig rapportering: