Skip to main content

100% sertifisert kakao

Nidar er i ferd med å gå over til sertifisert kakao.

Nidar kjøper kun sertifisert kakao. Det betyr at den er dyrket med hensyn til mennesker og miljø.

Kakao er den viktigste ingrediensen i sjokolade, og helt uunnværlig for oss som produserer sjokolade. I dag dyrkes kakao i noen av verdens fattigste land hvor barnearbeid og dårlige levekår er kjente utfordringer. Nidar er opptatt av at råvarene vi bruker skal være dyrket under anstendige forhold, og ønsker å bidra til bedre kår for kakaobøndene. Fra og med 2013 kjøper vi derfor kun sertifisert kakao.

Kakaoen Nidar kjøper sertifiseres gjennom UTZ. Det er en sertifiseringsordning for etisk handel som bygger på internasjonalt anerkjente standarder. Ved å være med i UTZ-programmet får kakaobøndene delta i et fireårig opplæringsprogram hvor de lærer om temaer som gode dyrkningsteknikker, riktig behandling av kakaoen etter innhøsting, barnearbeid og miljøvennlig kakaodyrking. Gjennom økt kompetanse, får kakaofamiliene bedre avlinger og høyere inntekt.

Overgangen til 100 prosent sertifisert kakao gjelder alle Nidars merker. Alle Nidars sjokolader inneholder sertifisert kakao, og du finner derfor den lille UTZ-logoen på alle våre produkter.