Skip to main content

Sertifisert kakao til påske

Illustrasjon: påskemarsipan

Vis omtanke for kakaobøndene i påsken: kjøp marsipan dekket med sjokolade fra sertifisert kakao.

I Norge er påskemarsipan og velfylte egg viktig påsketradisjoner. Det norske marsipanforbruket går opp med 70 % i påskesesongen, og det meste av marsipanen som selges er dekket med sjokolade. Velger du påskemarsipan med sertifisert kakao kan du støtte arbeidet for kakaobønders levekår i Vest-Afrika.

Vest-Afrika står for 70 prosent av all kakaoproduksjon i verden. I alt finnes det mer enn 1,5 millioner kakaogårder, de aller fleste små og familiedrevne. Små gårder, lav jordbruksfaglig kunnskap, analfabetisme og dårlig infrastruktur er alle forhold som bidrar til at mange kakaobønder har for lav inntekt, at barn og ungdom deltar i arbeidet og at en del barn ikke går på skole. Det er i tillegg anslått at 30-35 % av verdens kakaoavling blir ødelagt hvert år som følge av insektangrep og sykdommer.

UTZ CERTIFIED sikrer jordbruksfaglig kunnskap
Sertifiseringsprogrammet til UTZ CERTIFIED sikrer jordbruksfaglig opplæring, mer rettferdige priser og bedre levekår for kakaobønder. Gjennom et fireårig opplæringsprogram lærer bøndene hvordan de kan få større avlinger og kakao av høyere kvalitet. De lærer også å forebygge sykdommer på riktig måte, og kan derfor redusere bruk av sprøytemidler og kjemikalier, noe som gir både økonomisk og miljømessig gevinst. Den økte kompetansen kakaobøndene får gjennom UTZ CERTIFIED gir mer bærekraftig kakaoproduksjon, samt høyere inntekt og bedre levekår for kakaobøndene og familiene deres.

Nidar ønsker å bidra til at kakaobøndenes inntektsmuligheter og levekår forbedres.

Kakaoen i Nidars sjokolade kommer fra Elfenbenskysten, og 50 % av all kakaoen vi kjøper er UTZ-sertifisert. Denne andelen skal økes til 100 %, men per i dag blir det ikke produsert nok UTZ-sertifisert kakao til å dekke hele vår produksjon. Flere kakaobønder er under opplæring, og Nidar har satt som mål at innen 2015 skal all kakaoen være sertifisert.