Skip to main content

Når du vet navnet på den du søker

Ønsker du å komme i kontakt med en spesiell person i Nidar, kontakter du Nidars sentralbord, som setter deg over til riktig person.

Telefonnummeret til Nidars sentralbord er 73583000. Henvend deg hit dersom du vet navnet på den du søker, eller ønsker å komme i kontakt med en spesiell person i Nidar.

E-post adresser til Nidar ansatte

Ønsker du å sende e-post til en av Nidars ansatte, er mailadresser til Nidars ansatte fornavn.etternavn@nidar.no.