Skip to main content

Informasjon om sponsing

Informasjon om sponsing

Nidar ønsker å være en ansvarsfull, ærlig og engasjert bedrift. 

Vi støtter ansvarlig kakao produksjon og fireårige opplæringsprogram for kakaobønder gjennom UTZ Certified. Vi støtter også et skoleprosjekt knyttet til kakaodyrkingen i Elfenbenskysten gjennom organisasjonen Winrock International. 

Gjennom vår eier, Orkla, støtter Nidar SOS Barnebyer og mange av våre medarbeidere er faddere til barneby-barn. Orkla er hovedsponsor for SOS Barnebyer og har så langt gitt en samlet støtte på nær 14 millioner kroner. Innsatsen har hovedsaklig vært rettet mot Russland, men barnebyer i Romania og Latvia støttes også.

I tillegg til dette støtter Nidar noen utvalgte, positive tiltak i lokalmiljøet rundt fabrikken vår i Trondheim.

Vi mottar daglig henvendelser om ulike former for sponsing og støtte.Vi har imidlertid valgt å prioritere støtte til de tre områdene nevnt overfor, og det er vanligvis ikke aktuelt for oss å inngå andre typer sponsoravtaler. 
Spørsmål om sponsing henvises til vår forbrukerservice.  

Nidars forbrukerservice

Har du spørsmål eller synspunkter til Nidar, eller ønsker å reklamere på ett av våre produkter?

Kontakt oss på: