Skip to main content

Adresser

Nidar er en del av det nyetablerte selskapet Orkla Confectionery & Snacks Norge, som er en sammenslåing av de tidligere selskapene Nidar, Sætre og KiMs Norge. Godterifabrikken ligger i Trondheim, mens administrasjonen og forbrukerservice holder til i Oslo.

Adresse til administrasjon og forbrukerservice:

Orkla Confectionery & Snacks Norge
Postboks 13 Skøyen
0212 Oslo

Besøksadresse: Nedre Skøyen vei 26, 0276 Oslo

Adresse til fabrikken:

Orkla Confectionery & Snacks Norge, Nidar
Postboks 2444 Torgarden
7005 Trondheim

Besøksadresse: Bromstadveien 2

Fakturaadresse:

Alle fakturaer skal sendes til følgende adresse:

Orkla Confectionery & Snacks Norge
Pb. 25 Sentrum
0101 Oslo
eller på e-post til invoice.ocsn@orkla.no

Nidars forbrukerservice

Har du spørsmål eller synspunkter til Nidar, eller ønsker å reklamere på ett av våre produkter?
Kontakt oss på: