Skip to main content

Godterienes plass i et sunt kosthold

Godterienes plass i et sunt kosthold

God helse er et resultat av trivsel, et variert kosthold og regelmessig mosjon. Godteri er til for de hyggelige stundene, og bør ikke erstatte ordinære måltider. Her kan du lese mer om godteriers plass i et sunt kosthold og finne informasjon om næringsinnholdet i Nidars produkter.

Sukkerforbruket i Norge har vært stabilt de siste 40 årene, men er nå på vei nedover. I 2005 spiste nordmenn ca. 36 kilo sukker, det laveste siden 1940-tallet. 15 prosent av sukkerforbruket vårt – eller 6 kilo – kommer fra godteri. Brus står for ca. 9 kilo.

Men selv om sukkerinntaket har vært stabilt, og til og med er redusert de siste årene, har den norske befolkning blitt tyngre. En gjennomsnittlig 40 åring veier i dag ca ni kilo mer enn for 30 år siden. I Stortingsmeldingen ”Resepten for et sunnere Norge” peker regjeringen på at årsaken til den negative utviklingen er at ”dagliglivets krav til fysisk aktivitet er blitt mindre.”

Myndighetene anbefaler at maksimalt 10 prosent av vårt energiinntak kommer fra tilsatt sukker. I gjennomsnitt ligger den voksne befolkningen innenfor anbefalingene, selv om det kan være enkelte grupper som har et høyere sukkerinntak.

Norske barn derimot ligger over myndighetenes anbefaling og høyest er sukkerforbruket blant tenåringer. Barnas kosthold er foreldrenes ansvar, og vi anbefaler at foreldrene gjennomfører faste tider for godteri og at de oppmuntrer barna til fysisk aktivitet.

Dette gjør Nidar

Nidar ønsker å bidra aktivt til at foreldrene lettere kan holde kontroll på barnas godterispising. Det gjør vi ved:

  • Varsomhet i reklame: Nidar har pålagt seg selv et forbud mot å annonsere direkte mot barn.
  • Nei til godteri på skolene: Nidar er mot godteriautomater og annen form for godterisalg på skolene
  • Næringsdeklarasjon: Nidar har innført næringsdeklarasjon på produktene slik at det blir lettere å kontrollere hva man får i seg.
  • Mindre pakninger: For flere produkter har Nidar laget mindre pakninger.